PROMOCJE

Regulamin dodawania opinii


 1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie www.oleole.pl.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Euro-net Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (nie będzie on widoczny dla użytkowników serwisu), dowolne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, pseudonim). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.oleole.pl.
 4. OleOle! nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy:
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.oleole.pl,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  • nie dotyczą opiniowanego produktu,
  • nie maja wartości merytorycznej,
  • są skopiowane od innych Użytkowników, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Użytkownika,
  • są wyłącznie opisem zdjęcia,
  • nie zawierają polskich znaków,
  • napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  • w całości pisane są wersalikami (dużymi literami),
 5. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Euro-net Sp. z o.o. wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi. Użytkownik po wyrażeniu zgody może otrzymywać pytania od innych użytkowników serwisu, z tym, że pytania będą widoczne tylko i wyłącznie w serwisie www.oleole.pl, na mail użytkownika będzie przesyłana informacja o pytaniu do jego opinii.
 7. Euro-net Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 8. Poprzez zamieszczenie opinii lub wypowiedzi użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 9. Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów. Średnia ta uwzględnia różne rodzaje wag w zależności od miejsca pozostawienia opinii (serwis OleOle!, serwis zewnętrzny) oraz osoby wystawiającej opinię (klient OleOle!, użytkownik nie zarejestrowany).
 10. Euro-net Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.