Jak wypełnić wniosek?

Jak wypełnić wniosek?

Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję opisującą krok po kroku, jak wypełnić wniosek ratalny. Poniżej prezentujemy strony/kroki wniosku, które będziesz wypełniał. Zapoznanie się z nimi ułatwi samodzielne sporządzenie wniosku.

Pierwszy krok wniosku - Liczba i rodzaj rat

Raty
 • Wybierz produkt ratalny
  Zgodnie ze swoimi preferencjami możesz dopasować wysokość miesięcznej raty.
 • Wpisz imię (bez zdrobnień) podane w Twoim dowodzie osobistym. W przypadku dwóch imion, wpisz tylko pierwsze.
 • Wpisz nazwisko podane w Twoim dowodzie osobistym.
 • Wpisz PESEL podany w Twoim dowodzie osobistym. Znajdziesz go na tylnej stronie dowodu osobistego.
 • Numer Twojego rachunku bankowego jest wymagany w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przelewem 1 zł.
 • Niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Rat przez Internet Banku. Bez jego akceptacji nie będziesz mógł wypełnić wniosku.

Drugi krok wniosku - Twoje dane

Uwaga! Na tym kroku będzie potrzebny Twój dowód osobisty, z którego spiszesz numer dowodu oraz datę jego ważności.
Zwróć uwagę na poprawność wypełniania danych, będą wykorzystane przy weryfikacji wniosku przez Bank.
Twoje dane
 • Wybierz określenie, które opisuje Twoją sytuację
  Panna / kawaler; Zamężna / żonaty; Rozwiedziony / rozwiedziona;
  W separacji; Wdowa / Wdowiec
 • Wskaż ostatnio ukończony etap edukacji.
  Podstawowe i niepełne podstawowe; Gimnazjum; Zasadnicze; Średnie; Policealne, niepełne wyższe; Studia licencjackie; Wyższe (studia magisterskie); Inne; Odmowa odpowiedzi
 • Serię i numer dowodu osobistego znajdziesz na swoim dokumencie.
 • Datę ważności dowodu osobistego znajdziesz na dokumencie.
 • Na podany numer telefonu otrzymasz kod SMS do podpisania umowy kredytowej. Zweryfikuj poprawność numeru.Adres zameldowania/pobytu
 • Uwaga! Te dane znajdą się też na fakturze. Adres zamieszkania lub korespondencyjny musi być taki sam jak zdefiniowany w Twoim banku (widoczny w danych nadawcy Twoich przelewów).
 • Jeżeli chcesz dodać inny adres, który posłuży do korespondencji zaznacz tę opcję.

Trzeci krok wniosku - Twoje dochody i obciążenia

 • Wybierz z listy rodzaj dochodu i wypełnij kolejne pola:
Umowa o pracę
Umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza
Rolnik
Renta, emerytura
Dane zakładu pracy
 • NIP znajdziesz w dokumentach zatrudnienia lub uzyskasz go od pracodawcy.
 • Podaj pełną nazwę zakładu pracy. Znajdziesz ją np. w dokumentach zatrudnienia.
 • Dochód netto to wynagrodzenie, które dostajesz "na rękę". Podaj średnią z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dodatkowe informacje wymagane przez bank
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym osoby na utrzymaniu).
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
 • Status mieszkaniowy to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Jeżeli posiadasz limit na karcie kredytowej, limit odnawialny podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
Dane zakładu pracy
 • NIP znajdziesz w dokumentach zatrudnienia lub uzyskasz go od pracodawcy.
 • Podaj pełną nazwę zakładu pracy. Znajdziesz ją np. w dokumentach zatrudnienia.
Adres zakładu pracy
 • Podaj dane adresowe zakładu pracy.
 • Dochód netto to wynagrodzenie, które dostajesz "na rękę". Podaj średnią z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dodatkowe informacje wymagane przez bank
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym osoby na utrzymaniu).
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
 • Status mieszkaniowy to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Jeżeli posiadasz limit na karcie kredytowej, limit odnawialny podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
Dane działalności gospodarczej
 • Dochód netto to wynagrodzenie, które uzyskujesz "na rękę". Podaj średnią z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dodatkowe informacje wymagane przez bank
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym osoby na utrzymaniu).
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
 • Status mieszkaniowy to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Jeżeli posiadasz limit na karcie kredytowej, limit odnawialny podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
Dane renty/emerytury
 • Symbol i numer renty/emerytury podany jest na miesięcznym potwierdzeniu otrzymania renty lub legitymacji rencisty. (maksymalnie 20 znaków)
 • Wpisując dochód netto, pamiętaj to wysokość renty/emerytury, którą dostajesz "na rękę". Podaj średnią wartość z 3 ostatnich miesięcy, np. (2500 zł + 2400 zł + 2600 zł):3 = 2500 zł.
Dodatkowe informacje wymagane przez bank
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym osoby na utrzymaniu).
 • Liczba dzieci i osób na Twoim utrzymaniu. Nie wliczaj siebie.
 • Wartość świadczenia 500+ przyznanego na dzieci, które w chwili obecnej nie przekroczyły 15 roku życia.
 • Status mieszkaniowy to stan prawny mieszkania lub domu, w którym mieszkasz.
 • Suma kosztów, które ponosisz każdego miesiąca na czynsz, rachunki (gaz, prąd woda), itd. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy, wpisz zero.
 • Łączna, miesięczna kwota rat kredytów, które spłacasz. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Jeżeli posiadasz limit na karcie kredytowej, limit odnawialny podaj ich łączną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.
 • Inne zobowiązania finansowe, np. alimenty, obciążenia komornicze - podaj ich łączną miesięczną wartość. Jeżeli to pole Cię nie dotyczy wpisz zero.

Czwarty krok wniosku - Oświadczenia

 • W celu weryfikacji wniosku i sprawdzenia Twojej historii kredytowej, niezbędne jest wyrażenie zgód zaznaczonych jako wymagane.

  Bez ich akceptacji nie będziesz mógł wysłać wniosku do Banku.

  Ponadto zachęcamy do wyrażenia zgód, które umożliwią oferowanie innych produktów finansowych, kodów rabatowych, informacji o promocjach i nowych produktach oferowanych przez Sklep.