Słownik pojęć i terminów

W jaki sposób korzystać ze słownika?
Wybierz literę alfabetu:

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony IP (skrót od „International Protection”) poświadcza, że urządzenie przeszło pomyślnie test certyfikacyjny mierzący odporność zarówno na pył, jak i na wodę. Pierwsza cyfra dwucyfrowego oznaczenia stopnia IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed drobnymi cząsteczkami kurzu. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę.


Odporność na ciała stałe i pył


 • IP0X. Brak specjalnej ochrony
 • IP1X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 50 mm.
 • IP2X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm.
 • IP3X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 2,5 mm.
 • IP4X. Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy > 1 mm.
 • IP5X. Ochrona przed pyłem; ograniczone przedostawanie się do środka (brak szkodliwych osadów).
 • IP6X. Pyłoszczelność

Odporność na wodę


 • IPX0. Brak specjalnej ochrony
 • IPX1. Ochrona przed kapiącą wodą.
 • IPX2. Ochrona przed kapiącą wodą w przypadku przechylenia urządzenia maks. o 15 stopni od położenia normalnego.
 • IPX3. Ochrona przed rozpyloną wodą.
 • IPX4. Ochrona przed rozpryskującą się wodą.
 • IPX5. Ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty.
 • IPX6. Ochrona przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty.
 • IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.
 • IPX8. Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie na głębokość większą niż 1 metr. Dokładne warunki zostały określone dla każdego urządzenia przez producenta.


Przykład:
Urządzenie oznaczone odpornością na kurz i zachlapania IP66 będzie pyłoszczelne i chronione przed mocnymi strugami wody
Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Dziękujemy za opinię. Wg. Ciebie ta informacja jest przydatna Dziękujemy za przesłanie wiadomości Juz oddałeś głos na tą informację