Słownik pojęć i terminów

W jaki sposób korzystać ze słownika?
Wybierz literę alfabetu:

Gwarancja

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru wydawane przez producenta lub sprzedawcę (gwaranta). 
Warunki gwarancji zawierają wszystkie obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także czas trwania i zakres (terytorialny) gwarancji oraz nazwę i adres gwaranta.

Standardowa gwarancja liczy się od daty zakupu sprzętu i obejmuje urządzenia posiadające wadę produkcyjną, z wyłączeniem wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

Gwarancja door-to-door
(D2D - od drzwi do drzwi) jest to sposób realizacji naprawy urządzenia przez serwis gwarancyjny producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera i nadawany do serwisu w celu stwierdzenia wady i dokonania naprawy, a następnie jest odsyłany pod podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres użytkownika sprzętu na koszt gwaranta.
W przypadku korzystania z gwarancji D2D należy najpierw skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zgłoszenia, a następnie należy przygotować urządzenie do odbioru przez kuriera (paczka musi być dokładnie zabezpieczona).
Niektórzy producenci realizują również napawy w ramach gwarancji door-to-door na miejscu w domu klienta.

Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Dziękujemy za opinię. Wg. Ciebie ta informacja jest przydatna Dziękujemy za przesłanie wiadomości Juz oddałeś głos na tą informację