Słownik pojęć i terminów

W jaki sposób korzystać ze słownika?
Wybierz literę alfabetu:

Przedłużacz sieciowy - rodzaj

Właściwe zasilanie każdego urządzenia elektronicznego jest podstawą jego poprawnego i długowiecznego funkcjonowania. Urządzenia podłączone do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych są poważnie narażone na różnego rodzaju zakłócenia i przepięcia w nich występujące.

  • Listwa przeciwprzepięciowa - To li­stwa za­bez­pie­cza­ją­ca urzą­dze­nia przed skut­ka­mi wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych oraz prze­pięć w sie­ci elek­trycz­nej. Większość modeli posiada wy­łącz­ni­k, dzię­ki któ­remu moż­na w ła­twy spo­sób odłą­czyć nie­uży­wa­ne od­bior­ni­ki bez wy­cią­ga­nia wtycz­ki z gniaz­da sie­cio­we­go.
  • Przedłużacz sieciowy - Produkt ten pozwala na rozszerzenie przestrzeni roboczej. Umożliwiają podłączenie większej liczby odbiorników wyposażonych we wtyczki z uziemieniem lub bez.
  • Rozgałęziacz - To wtyk sieciowy pozbawiony przewodu tzw "złodziejka" z możliwością rozgałęzienia nawet do 4 gniazd. Niektóre modele chronią również przed obciążeniem w sieci.
  • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - Chroni sprzęt RTV przed wyładowaniami piorunowymi! Jest przeznaczone do montażu bezpośrednio przy gnieździe antenowym chronionego urządzenia. Zabezpieczenie te nie wpływa na jakość sygnału.
Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Dziękujemy za opinię. Wg. Ciebie ta informacja jest przydatna Dziękujemy za przesłanie wiadomości Juz oddałeś głos na tą informację