Przejdź do opisu produktu

Środek pielęgnacyjny KFA Armatura 999-250-90

środek pielęgnacyjny

KFA Armatura
nr kat.
1267683

Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.

812 812 812

pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00

Kategoria  AGD, AGD małe
Przeznaczenie  baterie kuchenne i łazienkowe
Zobacz pełny opis produktu

Opis produktu

Karta Charakterystyki


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Zakład pracy:
Armatura Kraków SA
Ul. Zakopiańska 72
30-418 Kraków
Tel. +48(12)2544206

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 0,0005 - < 0,0015% (masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu ATP ATP13 (3:1))

Niebezpieczeństwa:
  • H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
  • H310+H330 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne

środek pielęgnacyjny KFA Armatura 999-250-90

Kategoria  AGD, AGD małe
Przeznaczenie  baterie kuchenne i łazienkowe
Producent   
Nazwa producenta / importera  Armatura Kraków SA
Cena jednostkowa 133,30 zł za litr
Zgłoś błąd na tej stronie
Znajdź podobne produkty
  • Marka: KFA Armatura
  • Kategoria: AGD małe

Ocena klientów

Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony oleole.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących KFA Armatura 999-250-90, wpisz 1267683 w wyszukiwarce oleole.pl.