Przejdź do opisu produktu

Produkt czyszczący HILLMANN HILACHED05 zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat.
1192413

Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.

812 812 812

pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00

Kategoria  AGD małe
Przeznaczenie  odkurzacze bezworkowe
Zobacz pełny opis produktu

Opis produktuZestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

Czyści i eliminuje nieprzyjemne zapachy ze zbiornika odkurzacza.

Zestaw zawiera:
  • płyn czyszczący 250 ml,
  • wysokiej jakości ściereczkę z mikrofibry.

Sposób użycia:
Płyn należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia dotyczącymi czyszczenia. Przed użyciem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Płynem należy spryskać suchą ściereczkę i czyścić zabrudzone elementy, aż do uzyskania czystej powierzchni. Nie należy stosować do czyszczenia filtrów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania płynu czyszczącego do odkurzaczy.

Ostrzeżenia:
Łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: propan-2-ol.
Skład: Zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE: EDTA i jego sole (< 5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%).
 

Karta Charakterystyki


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Zakład pracy:
Twinpol Sp. z o. o.
Al. Lipowa 48, 87-126 Obrowo
Telefon: 0048 604 377 357
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 20-30% propan-2-ol

Niebezpieczeństwa:
  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne

produkt czyszczący HILLMANN HILACHED05 zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

Kategoria  AGD małe
Przeznaczenie  odkurzacze bezworkowe
Producent   
Nazwa producenta / importera  Twinpol Sp. z o.o.
Znak zgodności / znak bezpieczeństwa   
Znak zgodności 
Substancja łatwopalna
Cena jednostkowa 79,96 zł za litr
Zgłoś błąd na tej stronie
Znajdź podobne produkty
  • Marka: HILLMANN
  • Kategoria: AGD małe

Ocena klientów

Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony oleole.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących HILLMANN HILACHED05 zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych, wpisz 1192413 w wyszukiwarce oleole.pl.