Przejdź do opisu produktu

Produkt czyszczący HILLMANN HILGOLAR01 środek do czyszczenia golarek 100 ml

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat.
1192414

Podaj numer katalagowy produktu podczas rozmowy z konsultantem.

812 812 812

pon.-pt. 8:00 - 21:00
sob. 9:00 - 18:00
niedz. 9:00 - 18:00

Dziś zadzwoń i zamów od 8 do 22!

Kategoria  AGD małe
Przeznaczenie  golarki elektryczne
Zobacz pełny opis produktu

Opis produktuPreparat do czyszczenia metalowych części golarek.

Zastosowanie: Preparat do czyszczenia metalowych części golarek, umożliwia dokładne wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc tnących elementów urządzenia. Środek pozwala na zwiększenie skuteczności golenia oraz wydłuża trwałość golarki.

Sposób użycia: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czyszczenia urządzenia. Preparat należy stosować na wyłączonym urządzeniu.

Ostrzeżenia: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122 °F Skład:

Skład zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE wraz z późn. zm.

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne ( <5 %), kompozycje zapachowe (CITRAL), środki konserwujące (SODIUM BENZOATE). Komponenty nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

Karta Charakterystyki


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Zakład pracy:
Twinpol Sp. z o. o.
Al. Lipowa 48, 87-126 Obrowo
Telefon: 0048 604 377 357
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
 • <50% etanol
 • 35-40% butan
 • 10-15% propan
 • <6% alkohol izopropylowy
 • <2% butanon

Niebezpieczeństwa:
 • H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne

produkt czyszczący HILLMANN HILGOLAR01 środek do czyszczenia golarek 100 ml

Kategoria  AGD małe
Przeznaczenie  golarki elektryczne
Producent   
Nazwa producenta / importera  Twinpol Sp. z o.o.
Znak zgodności / znak bezpieczeństwa   
Znak zgodności 
Substancja łatwopalna
Cena jednostkowa 199,90 zł za litr
Zgłoś błąd na tej stronie
Znajdź podobne produkty
 • Marka: HILLMANN
 • Kategoria: AGD małe

Ocena klientów

Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony oleole.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących HILLMANN HILGOLAR01 środek do czyszczenia golarek 100 ml, wpisz 1192414 w wyszukiwarce oleole.pl.