PROMOCJE

Niedostępny

Produkty rekomendowane dla Ciebie

środek pielęgnacyjny Bosch 00311829

Produkt niedostępny

Przepraszamy, produkt nie jest dostępny w naszym sklepie.
środek pielęgnacyjny Bosch 00311829
Bosch 00311829
Opis i dane
 • Usuwa nieprzyjemne zapachy i utrzymuje urządzenie w dobrym stanie, nawet gdy nie jest używane przez dłuższy czas
 • Pomaga usunąć pozostałości i kłaczki z pojemnika skroplin, które osadzają się podczas procesu mycia i suszenia
 • Do zastosowania w suszarkach z pompą ciepła z zintegrowanym programem pielęgnacyjnym (WT7 ...; WT.7 ...; WTXH7 ...; WTU8 ...)
 • W przypadku chęci użycia w innych urządzeniach: zalecany kontakt z obsługą klienta przed zastosowaniem
 • Zaleca się stosować 2-3 razy w ciągu roku, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia
 • Zawartość: 4 buteleczki x 125 ml


Karta Charakterystyki


Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: Bavariapool Thomas Emmerichs GmbH
Ulica: Gewerbering 11
Miejscowość: D-82140 Olching
Telefon: +49 (0)8142 / 44504 - 0 Telefaks:+49 (0)8142 / 44504 - 10
e-mail: info@bavariapool.de
Osoba do kontaktu: Herr Emmerichs
Wydział Odpowiedzialny: Labor

Numer telefonu alarmowego:
+49 (0)89 / 19240 24h - Mo-So

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
 • 1 - < 5 % 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu dietylenowego
 • 1 - < 5 % Laureth-4
 • < 1 % (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonene

Niebezpieczeństwa:
 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH208 Zawiera (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji
 • alergicznej.

Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne

środek pielęgnacyjny Bosch 00311829

Kategoria  AGD
Przeznaczenie  suszarki
Producent   
Nazwa producenta / importera  BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Znak zgodności / znak bezpieczeństwa   
Znak zgodności 
Cena jednostkowa 109,98 zł za litr
Zgłoś błąd na tej stronie
Informacje do wydruku
Powyższe informacje pochodzą ze strony oleole.pl. W celu przeczytania opinii, pytań i odpowiedzi, promocji i innych informacji dotyczących Bosch 00311829, wpisz 1147168 w wyszukiwarce oleole.pl.