PROMOCJE

Czynimy recykling prostym

recykling

Przewóz zużytego urządzenia

Jeżeli chcesz aby nasi dostawcy realizując dostawę nowego sprzętu,
przewieźli Twój stary, zużyty sprzęt do utylizacji to zamów tę usługę podczas składania zamówienia.

Obejmuje tylko transport zużytego sprzętu z Twojego domu do punktu odbioru elektro śmieci gdzie zostanie on poddany profesjonalnemu recyklingowi.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180,poz.1495):

  • Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
  • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym OleOle!:

  • Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, dostarczając go na własny koszt na adres: Sklep Internetowy OleOle! przy ul.Wacława 2, Sokołów, 05-806 Komorów.
  • W przypadku zakupu dużych sprzętów istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi przewozu zużytego sprzętu do punktu zbiórki. Chcąc skorzystać z powyższej możliwości prosimy o zaznaczenie tej usługi w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym OleOle!


Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podane są przez urząd gminy: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Sprawdź szczegółowy zakres cen i usług: