PROMOCJE

Szczegóły promocji Braun Zwrot Kasy - lato 2019

Kup wybrane produkty Braun

objęte promocją w dniach
01.05.2019-31.07.2019

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

na www.braunzwrotkasy.pl
najpóźniej do dnia 07.08.2019

Dostarcz w ciągu 14 dni
od momentu rejestracji:

- podpisany formularz
- kopię dowodu zakupu
- wycięty kod kreskowy EAN z opakowania
zakupionego produktu Braun
Przesyłkę zaadresuj na:
TQ Group Sp. z o.o.
ul. Albańska 18/6
60-123 Poznań

Otrzymasz zwrot

kwoty określonej w regulaminie
w formie przelewu bankowego
w ciągu 60 dni od daty wpływu przesyłki

Wartość zwrotu uzależniona jest od zakupionego produktu

Cena brutto produktów Braun

Wartość zwrotu

199 - 398,99 PLN

399 - 599,99 PLN

600 i > PLN

50 PLN

100 PLN

200 PLN

Szczegółowa lista produktów i zasad znajduje się w regulaminie.
Czas trwania promocji: 01.05.2019-31.07.2019 lub do wczesniejszego wyczerpania puli zwrotów.