PROMOCJE
Baner

Możesz zamówić także telefonicznie
812 812 812

do końca promocji pozostało:


dni

godzin

minut

sekund

Regulamin promocji
"Darmowy transport w OleOle!"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji "Darmowy transport w OleOle!" (Promocja) jest "Euro - net" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP: 5270005984, REGON: 010137837, GIOŚ: E0003818WBW, kapitał zakładowy 560.190,00,- zł (Organizator).
 2. O ile z niniejszego regulaminu (Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w Regulaminie Serwisu (Regulamin Serwisu).
 3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.oleole.pl.
 4. Promocja obowiązuje od 18.04.2017 r. od godz. 10:00 do 24.04.2017 r. do godz. 23:59 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego).
 5. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w okresie obowiązywania Promocji kupi dowolny Towar z oferty Sklepu Internetowego o cenie powyżej lub równej 99,00,- zł (z VAT) (Produkt Promocyjny).
 6. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w okresie Promocji kupi Produkt Promocyjny składając Zamówienie w Sklepie Internetowym i/lub b) składając zamówienie w COK oraz zapłaci jego cenę (z zastrzeżeniem pkt. 7 Regulaminu) otrzyma możliwość skorzystania z:
  • i) bezpłatnego transportu w opcji Ekspres (szczegóły na www.oleole.pl/cms/bezplatny_transport.bhtml) Produktu Promocyjnego pod wskazany adres, realizowanego transportem Organizatora lub Kurierem,
  • ii) bezpłatnej opcji zawężenia okresu oczekiwania na dostawę,
  • iii) usługi wniesienia Produktu Promocyjnego na dowolne piętro w cenie 1 zł (z VAT), o ile Klient taką usługę zamówi na etapie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 7. Promocja nie dotyczy Zamówień ze Sposobem Płatności: „RATY PRZEZ INTERNET” i "RATY Z KURIEREM".
 8. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 30 (trzydzieści) dni od zakończenia Promocji, decyduje data stempla pocztowego, na adres: Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa z dopiskiem "Darmowy transport w OleOle!"
 9. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko Uczestnika,
  • b) Adres do korespondencji,
  • c) Opis podstaw reklamacji.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu.
 12. Regulamin oraz Regulamin Serwisu dostępne są na stronie: odpowiednio http://www.oleole.pl/cms/darmowy-transport.bhtml oraz http://www.oleole.pl/cms/regulamin.bhtml
Rozpocznij zakupy